Tư duy đạo đức - Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo (Sách tham khảo) (Xuất bản lần thứ ba)

Tư duy đạo đức - Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo (Sách tham khảo) (Xuất bản lần thứ ba)
Tác giả: Jonathan Haidt; Người dịch: Trương Thúy Ngân
Số trang: 518 trang
Giá tiền: 208.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được chia thành 03 phần và điều đặc biệt là mỗi phần có thể được coi là một cuốn sách nhỏ trong đó. Mỗi cuốn sách nhỏ đó lại chứa đựng một nguyên tắc riêng và đó đều là những nguyên tắc quan trọng của tâm lý học đạo đức. Những nguyên tắc này sẽ dẫn dắt chúng ta tới một cách suy ngẫm mới về hai chủ đề quan trọng, “đau thương và cũng gây chia rẽ nhất trong đời sống của con người”, đó là: chính trị và tôn giáo. Cả chính trị và tôn giáo đều là những cách biểu đạt tâm lý đạo đức ẩn sâu trong mỗi chúng ta và thấu hiểu được tâm lý đó có thể là cách đưa mọi người xích lại gần nhau. Phần I nói về nguyên tắc đầu tiên: trực giác đến trước, lý lẽ đến sau; Phần II nói về nguyên tắc thứ hai của tâm lý học đạo đức, đó là đạo đức không chỉ có thiệt hại và công bằng; Phần III nói về nguyên tắc: đạo đức kết nối con người lại với nhau nhưng cũng làm cho chúng ta mù quáng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đào Nhật Đào - Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 413.000 đ
  Tác giả: Kathryn E. Stoner; Người dịch: Tuấn Linh, Trâm Anh, Khánh Linh, Minh Ngọc, Thanh Tùng
  Giá tiền: 263.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thọ Quang - PGS.TS. Phạm Quốc Thành - TS. Nguyễn Thị Thanh Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Úy Kiến Văn, Người dịch: Vũ Thị Thìn
  Giá tiền: 146.000 đ
  Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: David Shambaugh, Người dịch: Kiều Thị Thoan Thu
  Giá tiền: 278.000 đ
  Tác giả: Alexandra Gillies
  Giá tiền: 377.000 đ
  Tác giả: Jonathan Haskel và Stian Westlake; Biên dịch: Nguyễn Thanh Sơn; Hiệu đính: Phùng Đức Tường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Juliette Morillot, Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm - Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Andrew Futter
  Giá tiền: Liên hệ