Tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số chuyên đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Một số chuyên đề lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
Số trang: 363 trang
Giá tiền: 153.000 đ
Xuất bản: 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đi sâu trình bày một số nội dung cụ thể: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo; tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo. Các nội dung được phân tích, nhận định, đánh giá cả về lý luận và giá trị thực tiễn.

   Đây là một cuốn sách có giá trị, giúp bạn đọc hiểu sâu và toàn diện những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó, cung cấp nguồn tài liệu hữu ích đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ