Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người
Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
Số trang: 287 trang
Giá tiền: 141.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người đã được hình thành và đang từng bước được hiện thực hóa trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người đã và đang khẳng định giá trị và sức sống mãnh liệt. Việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lý luận và thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng.

  Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người (xuất bản lần thứ hai) của TS. Lại Thị Thanh Bình làm rõ một số vấn đề lý luận chung về quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích các khái niệm công cụ; quá trình hình thành, phát triển và phương pháp tiếp cận; hệ thống hóa và phân tích các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người; từ đó khẳng định những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người góp phần định hướng cho việc thực thi và bảo vệ quyền con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Cuốn sách là tài liệu giá trị, cung cấp những vấn đề lý luận về tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu của các nhà nghiên cứu khoa học về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ