Văn bản học hành chính - Lý luận và thực tiễn

Văn bản học hành chính - Lý luận và thực tiễn
Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
Số trang: 352 trang
Giá tiền: 121.000 đ
Xuất bản: 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn bản học hành chính - Lý luận và thực tiễn cung cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác văn bản, giúp nghiên cứu và hoàn thiện cũng như đánh giả kết quả, hạn chế của hệ thống văn bản hành chính hiện này để có những thay đổi phù hợp với nền hành chính hiện đại, phục vụ công tác quản lý trong các cơ quan hành chính.

  Nội dung cuốn sách nghiên cứu những vấn đề cơ bản của văn bản học hành chính một cách toàn diện, từ lịch sử hình thành, qua trình phát triển qua các giai đoạn; được minh chứng bằng những câu chuyện thực tế để giúp người đọc dễ liên hệ với những hành vi, tình huống cụ thể, những cách giải quyết trong công tác quản lý hành chính hằng ngày, đặc biệt là trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng nền đoạn hành chính hiện đại, hiệu quả, hiệu lực. Cuốn sách còn trình bày kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính, cách sử dụng ngôn ngữ, văn phong, cách nêu vấn đề, cách phân biệt từng loại văn bản, từng cấp hành chính sử dụng văn bản để đảm bảo tính khoa học, có tính hiệu quả cao... giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thêm tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ.

  Trước những hạn chế và thay đổi của hệ thống văn bản hành chính hiện nay, cuốn sách cung cấp nguồn tài liệu hữu ích cho  cán bộ làm công tác quản lý hành chính nói riêng và đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước nói chung.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ