Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La, tập 2 (1964 - 1965)

Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La, tập 2 (1964 - 1965)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
Số trang: 668 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập hợp các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, báo cáo tổng kết, sơ kết, quyết nghị... phản ánh sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Tỉnh ủy Sơn La trong giai đoạn 1964 - 1965, từ việc chỉ đạo cải tiến quản lý kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, chỉ đạo việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, công tác trị an và phòng, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ... cho đến phát triển văn hóa, tổ chức các phong trào thi đua trong các ngành, các giới nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La phù hợp với tình hình chung của cả nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Vũ Tuyến, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chi hội in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Hiệp hội in Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ