Loading...

Về miền tâm linh khu di tích đền Mẫu Âu Cơ

Về miền tâm linh khu di tích đền Mẫu Âu Cơ
Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Số trang: 116 trang
Giá tiền: 105.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát về vùng đất Hạ Hòa, Hiền Lương - nơi phát tích tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ; Khu di tích đền Mẫu Âu Cơ - di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, những lễ nghi và sinh hoạt văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu trong lễ hội đền Mẫu Âu Cơ - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

  Cuốn sách góp phần bảo tồn, tôn vinh, phổ biến các giá trị văn hóa - lịch sử truyền thống của dân tộc.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ