Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Lê Minh Trí (Chủ biên)
Số trang: 1048 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách phân tích tổng quan về Viện Kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: vị trí, vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ và những định hướng đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước đối với Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới; những thành tựu, kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển; sự khẳng định và quan tâm ghi nhận, cũng như ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tiến trình xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam qua các bài nói, bài phát biểu; những tư tưởng, quan điểm, đề xuất đổi mới của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm góp phần tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới…

  Cuốn sách cung cấp những kiến thức tổng hợp, phong phú, là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, quản lý trong ngành tư pháp và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ