Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa

Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •      Trên tinh thần khẳng định sự đúng đắn của Đảng, nhân dân ta khi lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa và tiếp tục vững bước trên con đường này, cuốn sách đã lần lượt trình bày, trao đổi, thảo luận sâu 6 nội dung cơ bản đó là: Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con đường xã hội chủ nghĩa; Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - quan hệ giữa giai cấp và dân tộc ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và đảng cầm quyền; Sống mãi tư tưởng vĩ đại của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Về triển vọng của chủ nghĩa xã hội - mấy vấn đề phương pháp luận; Mấy ý kiến về công tác tư tưởng lý luận trong tình hình hiện nay.

       Tác giả cuốn sách - GS. Nguyễn Đức Bình, một nhà hoạt động lâu năm của Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận đã đề cập đến những nội dung mang tầm vĩ mô của đất nước, đòi hỏi có thời gian và cần huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, cần được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi. Cuốn sách giúp người đọc có cái nhìn đúng đắn, toàn diện về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay.

       Sách gồm 172 trang, giá 21.000đ.

  MINH TRANG

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ