Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước

Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước
Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - Hội sử học Hà Nội
Số trang: 740 trang
Giá tiền: 182.000 đ
Xuất bản: Quý II-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong lịch sử 150 năm của mình, đặc biệt là trong 65 năm định đô ở Thăng Long, nhà Mạc đã có những đóng góp về nhiều mặt đối với lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, dưới con mắt của các sử gia phong kiến, triều Mạc thường bị coi là "ngụy triều", phủ nhận công lao và đóng góp, vai trò của Nhà Mạc. Từ những năm 80 của thế kỷ XX trở lại đây, các nhà sử học đã có những đánh giá khách quan, khoa học về vương triều Mạc, khẳng định những đóng góp, tiến bộ của nhà Mạc...

  Cuốn sách Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước đã tập trung làm rõ những đóng góp của nhà Mạc về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, sử dụng nhân tài, phát triển kinh tế nông nghiệp, công thương nghiệp, quân sự và nhất là trong việc xây dựng quốc đô Thăng Long từ năm 1527 đến năm 1592.

  Cuốn sách được biên soạn công phu, với nguồn tư liệu phong phú, đồng thời có sự tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp tư liệu của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu lịch sử. Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính:

  Phần 1: Vương triều Mạc và xã hội Đại Việt thời Mạc;

  Phần 2: Di tích thời Mạc và hậu duệ nhà Mạc.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
  Giá tiền: 142.000 đ
  Tác giả: Bùi Thi Sỹ
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ