Xã hội học tội phạm

Xã hội học tội phạm
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • xahoihoc

  Tác giả: Trần Đức Châm

  Số trang: 152

  Giá tiền: 29.000 đồng

  Tội phạm là một hiện tượng xã hội – hiện tượng xã hội tiêu cực, có từ lâu trong lịch sử loài người. Nó tác động và ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội.

  Trong thời đại ngày nay, tình hình tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tội phạm hình sự, tội phạm vị thành niên, tội phạm phụ nữ, v.v., đang là những vấn đề xã hội phức tạp và bức xúc, đòi hỏi các nhà khoa học xã hội phải quan tâm nghiên cứu. Hiện nay, có rất nhiều khoa nghiên cứu về tội phạm như: xã hội học (xã hội học tội phạm), tội phạm học, luật học, tâm lý học, nhân chủng học và các khoa học khác.

  Ngày nay, khi tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, đã xuất hiện nhiều loại tội phạm mới như khủng bố, rửa tiền, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tội phạm về môi trường, tội phạm xuyên quốc gia, v.v., nhu cầu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu tâm lý tội phạm lại càng trở nên bức bách.

  Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, dễ bị các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng, kích động gây mất ổn định chính trị, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự vững mạnh của chế độ ta. Do đó, công tác phòng, chống tội phạm cần có những giải pháp và lộ trình cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về tội phạm và tình hình tội phạm ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Xã hội học tội phạm của tác giả Trần Đức Châm – cán bộ giảng dạy tại Học viện An ninh nhân dân.

  Cuốn sách phân tích Xã hội học tội phạm với tư cách là một khoa học, được trình bày trong 7 chương, với nội dung các chương bao gồm: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của xã hội học tội phạm; khái quát sự ra đời, phát triển và mối quan hệ giữa xã hội học tội phạm với các khoa học khác; phân tích các lý thuyết giải thích nguồn gốc sai lệch và tội phạm; chuẩn mực xã hội và sự sai lệch chuẩn mực xã hội; những đặc điểm xã hội của một số loại tội phạm nghiêm trọng hiện nay; nguyên nhân, tác hại của tình hình tội phạm và công tác phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách là tài thiệu tham khảo bổ ích cho sinh viên chuyên ngành xã hội học, tội phạm học và điều tra tội phạm, các ngành khoa học xã hội khác và là cơ sở để xây dựng luận cứ khoa học phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

  Đinh Trọng Minh

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ