Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên

Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •       Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ truyền thống đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên qua các thời kỳ lịch sử, quá trình xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới hiện nay; đồng thời phân tích những xu hướng xuất hiện trong quan hệ dân tộc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách đối với nhiệm vụ xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên.

        Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ chiến lược quan trọng của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc đổi mới hiện nay. Vì vậy, cuốn sách không chỉ là sách chuyên khảo dùng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Tây Nguyên mà còn là tài liệu tham khảo giá trị đối với cán bộ, đảng viên và bạn đọc trong cả nước.

        Sách gồm 468 trang, giá 58.000đ.

  HỒNG QUÝ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ