Xuất bản nhiều ấn phẩm về đề tài bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Ngày đăng: 06/08/2012 - 08:08
Các đại biểu tại Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2012. Ảnh CTV

Nhiệm vụ trọng tâm công tác xuất bản 6 tháng cuối năm 2012 là tập trung xuất bản sách, tài liệu phục vụ các chủ đề trọng tâm như Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, bảo vệ chủ quyền, biên giới, hải đảo Việt Nam; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2012 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ngày 2/8. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng và 200 đại biểu là Giám đốc, Tổng Biên tập của các nhà xuất bản...

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác xuất bản 6 tháng cuối năm 2012 là tập trung xuất bản sách, tài liệu phục vụ các chủ đề trọng tâm như Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, bảo vệ chủ quyền, biên giới, hải đảo Việt Nam; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Từ thực tiễn hoạt động của các nhà xuất bản, tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện Luật Xuất bản sửa đổi trình Quốc hội vào kỳ họp lần thứ 4, khoá XIII. Tổ chức xuất bản những tác phẩm có giá trị cao, góp phần chào mững kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.
Các xuất bản phẩm có nội dung thiết thực sẽ được lựa chọn để thực hiện hiệu quả "Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xã, biên giới và hải đảo". Các nhà xuất bản và những đơn vị làm công tác xuất bản phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố để được cung cấp thông tin một cách thường xuyên và định kỳ về tình hình kinh tế, chính trị- xã hội của đất nước và các vấn đề quan trọng, phức tạp. Các đơn vị làm công tác xuất bản thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xuất bản, trước hết là quy định về nộp lưu chiểu xuất bản phẩm...Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, đánh giá và ghi nhận những mặt được và chưa được trong công tác xuất bản thời gian qua,

Trong 6 tháng đầu năm 2012, nội dung xuất bản của các nhà xuất bản bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ cho công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước ở mọi lĩnh vực đời sống, nổi bật là sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Với mục đích tuyên truyền rộng rãi hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền và biển đảo quốc gia, một số nhà xuất bản các ấn phẩm là các đề tài khoa học, tư liệu lịch sử, văn hoá phong tục, dư địa chí...mang tính khoa học và cơ sở pháp lý, khẳng định vị trí, lãnh thổ và biển đảo của Việt Nam. Sách được xuất bản không chỉ của các tác giả trong nước mà còn của các tác giả nước ngoài, điều này tạo thêm sự tin cậy và khách quan cho việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Tiêu biểu như các cuốn "Những yếu tố đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông" tác giả Brice M.Claget, "Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" tác giả Monique Chemillier & Gendreau; "Kỷ yếu Hoàng Sa", "Hà Nội với Trường Sa"...Chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vẫn được ngành xuất bản tiếp tục bám sát. Để phục vụ kịp thời cho kỳ nghỉ hè của các em thiếu nhi, ngay từ đầu tháng 5, các nhà xuất bản đã tập trung xuất bản mảng sách thiếu nhi. So với cùng kỳ năm trước, mảng sách này được xuất bản tăng cả về số lượng cuốn (16%) và số lượng bản (14%)...

Theo Tạp chí Tuyên giáo

 

Bình luận