Loading...

Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản

Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Quy, ThS. Phạm Thị Thanh Vân
Số trang: 172 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp, hình thức, công cụ và cách thức tiến hành lập kế hoạch phát triển thôn bản, thu hút sự tham gia của người dân địa phương, huy động mọi nguồn lực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương một cách hiệu quả.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

  - Chương 1: Những vấn đề chung về lập kế hoạch thôn bản;

  - Chương 2: Các công cụ sử dụng trong quá trình lập kế hoạch thôn bản;

  - Chương 3: Quy trình các bước lập kế hoạch thôn bản.

  Đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch phát triển thôn bản, góp phần cải thiện điều kiện sống và sự phát triển của địa phương.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ