Loading...

Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp

Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp
Tác giả: Nguyễn Hà Anh (Biên soạn)
Số trang: 250 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung đề cập những vấn đề chung về nông nghiệp, định hướng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta đến năm 2020; giới thiệu một số chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, bao gồm: chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực sản xuất, chính sách hỗ trợ bảo vệ sản xuất, phòng, chống rủi ro thiên tai, bệnh dịch, chính sách khuyến khích đầu tư và liên kết sản xuất.

  Cuốn sách có kết cấu gồm hai phần:

  Phần I: Mục tiêu, định hướng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp;

  Phần II: Một số chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp.

  Cuốn sách giúp bạn đọc có được thông tin và những hiểu biết cần thiết về định hướng phát triển cũng như các chính sách về hỗ trợ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đăng Trường (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ