Loading...

Hỏi - đáp về Luật bảo vệ môi trường năm 2014

Hỏi - đáp về Luật bảo vệ môi trường năm 2014
Tác giả: Trương Hồng Quang, Nguyễn Thị Lương Trà
Số trang: 226 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 152 câu hỏi và trả lời tìm hiểu về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường; nội dung, nguyên tắc của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, các vấn đề về quy hoạch bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường; vấn đề bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; bảo vệ môi trường nước, đất và không khí; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; quản lý chất thải; vấn đề xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường; hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường...

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp bạn đọc nắm được những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Ngọc Khánh Linh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Sâm - Vũ Văn Bái - Dương Hồng Hạnh (Sưu tầm, biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng - ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Phú - TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ