Loading...

Hỏi và đáp về tín ngưỡng, tôn giáo

Hỏi và đáp về tín ngưỡng, tôn giáo
Tác giả: PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
Số trang: 208 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tín ngưỡng, tôn giáo xuất hiện từ rất sớm và là một hiện tượng xã hội phức tạp trong đời sống nhân loại. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp công sức cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nghiêm cấm mọi sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối và xây phạm an ninh quốc gia, chống phá cách mạng.

  Để góp phần giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo, làm cơ sở thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi và đáp về tín ngưỡng, tôn giáo do tập thể tác giả Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng biên soạn, Thiếu tướng, PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương làm chủ biên.

  Cuốn sách trình bày dưới dạng hỏi và đáp các vấn đề một cách khái quát, ngắn gọn và dễ hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Ngọc Khánh Linh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Sâm - Vũ Văn Bái - Dương Hồng Hạnh (Sưu tầm, biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng - ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Phú - TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ