Loading...

Một số vấn đề về xây dựng Đảng ở cơ sở xã, phường, thị trấn

Một số vấn đề về xây dựng Đảng ở cơ sở xã, phường, thị trấn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Mot-so-van-de-ve-xay-dung-Dang-o-xa-phuong-thi-tranTác giả: Nguyễn Đức Hà

  Số trang: 268 trang

  Cuốn sách gồm các bài viết về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng ở xã, phường, thị trấn nói riêng trong những năm gần đây như: vấn đề nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, một số giải pháp xây dựng tổ chức Đảng, một số kinh nghiệm chỉ đạo... Các bài viết mang tính nghiên cứu lý luận cao, đồng thời vừa là sự tổng kết hoạt động thực tiễn của công tác xây dựng Đảng.

  Cuốn sách cung cấp nhiều thông tin, tư liệu và là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các cấp ủy viên, bí thư chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở xã, phường, thị trấn, đồng thời đem đến cho cán bộ, đảng viên và những người làm công tác cán bộ những nhận thức đúng nhằm tạo ra bước chuyển biến thực sự trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt ở cơ sở, bảo đảm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. 

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ