Loading...

Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Tác giả: Vũ Đăng Minh (Chủ biên)
Số trang: 276 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được viết dưới dạng hỏi - đáp, gồm 121 câu, cung cấp tài liệu và giải đáp một số quy định chung về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc. Cuốn sách cũng cập nhật nội dung các văn bản pháp luật mới nhất vừa được Quốc hội thông qua như: Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai năm 2013, Luật chính quyền địa phương năm 2015, Luật bảo vệ môi trường năm 2015,...

  Nội dung cuốn sách gồm sáu phần:

  I. Chính trị và hệ thống chính trị;

  II. Nhà nước và hành chính nhà nước;

  III. Ủy ban nhân dân cấp xã;

  IV. Quản lý hành chính nhà nước;

  V. Một số kỹ năng cơ bản của cán bộ, công chức cấp xã;

  VI. Công tác quần chúng.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tự học tập, rèn luyện nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng quản lý, phương pháp điều hành, công tác dân vận... để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Lê Thi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Lân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Dương Kim Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
  Giá tiền: Liên hệ