Loading...

Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Tác giả: Vũ Đăng Minh (Chủ biên)
Số trang: 276 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được viết dưới dạng hỏi - đáp, gồm 121 câu, cung cấp tài liệu và giải đáp một số quy định chung về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc. Cuốn sách cũng cập nhật nội dung các văn bản pháp luật mới nhất vừa được Quốc hội thông qua như: Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai năm 2013, Luật chính quyền địa phương năm 2015, Luật bảo vệ môi trường năm 2015,...

  Nội dung cuốn sách gồm sáu phần:

  I. Chính trị và hệ thống chính trị;

  II. Nhà nước và hành chính nhà nước;

  III. Ủy ban nhân dân cấp xã;

  IV. Quản lý hành chính nhà nước;

  V. Một số kỹ năng cơ bản của cán bộ, công chức cấp xã;

  VI. Công tác quần chúng.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tự học tập, rèn luyện nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng quản lý, phương pháp điều hành, công tác dân vận... để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đăng Trường (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ