Loading...

Tìm hiểu Luật căn cước công dân năm 2014

Tìm hiểu Luật căn cước công dân năm 2014
Tác giả: Thiếu tướng, GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên)
Số trang: 76 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 64 câu hỏi và trả lời, được chia thành năm phần:

  Phần I: Những quy định chung của Luật căn cước công dân năm 2014;

  Phần II: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

  Phần III: Cơ sở dữ liệu căn cước công dân;

  Phần IV: Thẻ căn cước công dân;

  Phần V: Bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

  Với bố cục mạch lạc, cách giải thích ngắn gọn, súc tích, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu và nắm bắt một cách rõ ràng, đầy đủ các vấn đề liên quan đến chính sách Luật căn cước công dân năm 2014 như: căn cước công dân là gì?, vì sao phải ban hành Luật căn cước công dân?, những hành vi nào bị nghiêm cấm trong việc thực hiện các quy định của Luật căn cước công dân năm 2014?, cơ sở dữ liệu quốc gia là gì?, những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư?,... cùng nhiều nội dung khác liên quan đến thẻ và việc bảo đảm điều kiện cho vấn đề quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

  Cuốn sách sẽ là cẩm nang hữu ích cung cấp cho bạn đọc, nhất là bạn đọc ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn những thông tin pháp lý cơ bản nhất về Luật căn cước công dân năm 2014.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Ngọc Khánh Linh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Sâm - Vũ Văn Bái - Dương Hồng Hạnh (Sưu tầm, biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng - ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Phú - TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ