Loading...

Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan

Tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan
Tác giả: Phạm Minh Thảo, Phạm Lan Oanh
Số trang: 150 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày các khái niệm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan, đồng thời đi sâu giới thiệu, phân tích những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể đang có ở nước ta, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan của Đảng và Nhà nước, cũng như các biện pháp bài trừ mê tín dị đoan.

  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

  Phần I: Khái niệm và nội dung tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan;

  Phần II: Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo;

  Phần III: Chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo và việc bài trừ mê tín dị đoan.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu giúp bạn đọc hiểu rõ các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó có những nhận thức đúng đắn trong việc bài trừ các tập tục mê tín dị đoan, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Ngọc Khánh Linh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Sâm - Vũ Văn Bái - Dương Hồng Hạnh (Sưu tầm, biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng - ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Phú - TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội Nông dân Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tá, Tiến sĩ Lương Khắc Vọng (Biên soạn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trương Sỹ Hùng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kim Quang Minh - Dương Văn Khánh - Trần Hương Lan
  Giá tiền: Liên hệ