Loading...

Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trach-nhiem-cua-chinh-quyen-co-so-trong-giao-tiep-cong-dangiai-quyetTác giả: TS. Nguyễn Tuấn Khanh

  Số trang: 216 trang

  Xuất bản: Tháng 12-2015

  Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hiện hành; xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói chung và của chính quyền cơ sở nói riêng trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:

  I. Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tiếp công dân;

  II. Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong giải quyết khiếu nại hành chính;

  III. Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong giải quyết tố cáo;

  IV. Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp cho đông đảo bạn đọc, nhất là cán bộ, công chức và nhân dân tại cơ sở xã, phường, thị trấn giải quyết tốt các công việc liên quan đến tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách hiệu quả.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ