Loading...

Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016

Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016
Tác giả: Trần Bách Hiếu
Số trang: 224 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: Tháng 02-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nôi dung cuốn sách tập trung nghiên cứu, phân tích, lý giải chuyên sâu về những diễn biến chính trị nổi bật diễn ra tại Đông Á và những tác động, ảnh hưởng của những sự kiện này tới đời sống chính trị khu vực và thế giới giai đoạn 1991-2016. Đồng thời, tác giả cũng tập trung nghiên cứu cấu trúc, sự tương tác và biến đổi của cục diện chính trị khu vực Đông Á kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay. Đặc biệt, tác giả dành một phần của cuốn sách viết về tác động của cục diện Đông Á đến Việt Nam.

  Kết cấu cuốn sách gồm 4 chương:

  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cục diện chính trị và vị trí của khu vực Đông Á trong nền chính trị thế giới;

  Chương 2: Mỹ dẫn dắt quan hệ quốc tế ở Đông Á giai đoạn 1991-2009;

  Chương 3: Sự tan rã của cục diện chính trị cũ và sự hình thành cục diện mới giai đoạn 2009-2016;

  Chương 4: Triển vọng của cục diện chính trị Đông Á và những tác động đối với Việt Nam.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc và những người quan tâm tới vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Alison Dagnes; Người dịch: Trọng Minh – Anh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Eirikur Bergmann; Người dịch: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng Hạnh, Trương Hoàng Anh Thư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Công an, Viện Chiến lược Công an
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ