Loading...

Asean trong chiến lược nước lớn

Asean trong chiến lược nước lớn
Tác giả: Bộ Công an, Viện Chiến lược Công an
Số trang: 302 trang
Giá tiền: 121.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 9 chuyên đề, phác họa bức tranh địa - chiến lược toàn cầu và khu vực châu Á – Thái Bình Dương; chính sách và quan hệ của nước lớn; tình hình và vai trò của ASEAN trong môi trường an ninh khu vực. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp độc giả hiểu biết đầy đủ,  sâu sắc hơn về bức tranh chung, về vị thế của ASEAN cũng như những nỗ lực cần có để xây dựng môi trường an ninh khu vực phù hợp với lợi ích của các quốc gia.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Graham Allison; Người dịch: Nguyễn Thế Phương; Hiệu đính: Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đào Nhất Đào, Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên); Người dịch: Quách Quang Hồng; Hiệu đính: Nguyễn Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Arkebe Oqubay và Kenichi Ohno, Biên dịch: TS. Hà Minh Hiệp, Hiệu đính: Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alison Dagnes; Người dịch: Trọng Minh – Anh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Eirikur Bergmann; Người dịch: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng Hạnh, Trương Hoàng Anh Thư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ