Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Mai Hoa
Số trang: 417 trang
Giá tiền: 67.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2013
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đến nay, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam đã lùi xa gần 40 năm. Thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến gian khổ kéo dài 21 năm đó là thành quả của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí kiên cường không quản hy sinh, gian khổ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, và sự ủng hộ, viện trợ quốc tế của các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Từ lâu nay, vấn đề ủng hộ, viện trợ quốc tế cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước luôn thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan, chủ quan, đây vẫn là mảng đề tài có nhiều khoảng trống nghiên cứu, nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Cuốn sách Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của TS. Nguyễn Thị Mai Hoa sẽ giúp bạn đọc phần nào làm sáng tỏ những khoảng trống nêu trên.

  Trên cơ sở khai thác tư liệu mới, chọn lọc, phân tích cẩn trọng các nguồn tư liệu của Việt Nam và của các bên có liên quan (Liên Xô trước đây, Mỹ, Trung Quốc) cập nhật những quan điểm, thành tựu nghiên cứu mới nhất, cuốn sách phục dựng toàn diện bức tranh về sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Qua đó, bạn đọc sẽ thấy được đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ta trong việc vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế; gợi mở những kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề và quan hệ quốc tế hiện nay.

  Đây thực sự là một cuốn sách tham khảo, tra cứu hữu ích về đề tài ủng hộ, viện trợ quốc tế cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta, đồng thời, thể hiện sự ghi nhớ, trân trọng và biết ơn tự đáy lòng đối với các nước chủ nghĩa xã hội anh em.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ