Chuyển đổi và thúc đẩy: Giải mã quá trình đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc (Sách tham khảo)

Chuyển đổi và thúc đẩy: Giải mã quá trình đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc (Sách tham khảo)
Tác giả: Úy Kiến Văn, Người dịch: Vũ Thị Thìn
Số trang: 351 trang
Giá tiền: 146.000 đ
Xuất bản: Tháng 2/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phân tích quá trình đô thị hóa, làm rõ cách thức giải quyết hàng loạt vấn đề bức thiết về đô thị hóa, trình bày một số mô hình phát triển thành công điển hình và tương lai mô hình đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc, cuốn sách Chuyển đổi và thúc đẩy: Giải mã quá trình đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc xâu chuỗi một cách tương đối toàn diện quá trình đô thị hóa cũng như bước chuyển đổi từ đô thị hóa sang đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc. Mặc dù điều kiện và bối cảnh của Việt Nam có những điểm khác với Trung Quốc, song đô thị hóa là hiện tượng, là quá trình tất yếu phải trải qua trong quá trình phát triển đất nước, do vậy, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển đất nước nói chung và phát triển, hiện đại hóa đô thị nói riêng cùng đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lưu Đông (Chủ biên)
  Giá tiền: 506.000 đ
  Tác giả: Đào Nhật Đào - Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 413.000 đ
  Tác giả: Kathryn E. Stoner; Người dịch: Tuấn Linh, Trâm Anh, Khánh Linh, Minh Ngọc, Thanh Tùng
  Giá tiền: 263.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thọ Quang - PGS.TS. Phạm Quốc Thành - TS. Nguyễn Thị Thanh Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: David Shambaugh, Người dịch: Kiều Thị Thoan Thu
  Giá tiền: 278.000 đ
  Tác giả: Alexandra Gillies
  Giá tiền: 377.000 đ
  Tác giả: Jonathan Haskel và Stian Westlake; Biên dịch: Nguyễn Thanh Sơn; Hiệu đính: Phùng Đức Tường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Juliette Morillot, Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ