Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc (Sách tham khảo)

Đặc khu kinh tế và con đường Trung Quốc (Sách tham khảo)
Tác giả: Đào Nhất Đào, Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên); Người dịch: Quách Quang Hồng; Hiệu đính: Nguyễn Dương
Số trang: 784 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giới thiệu, phân tích những đặc điểm nổi bật nhất của đặc khu kinh tế Trung Quốc. Thông qua những số liệu thống kê và kết quả đạt được trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại các đặc khu, các tác giả đã làm nổi bật mối quan hệ lôgic nội tại giữa đặc khu kinh tế và “con đường Trung Quốc” mà nhân dân Trung Quốc đã lựa chọn để tiến hành hiện đại hóa, phát triển đất nước, hướng tới và đạt được những mục tiêu cụ thể phù hợp với thực tiễn của đất nước trong từng giai đoạn, qua đó nhấn mạnh sứ mệnh mới của đặc khu kinh tế của Trung Quốc trong thời đại mới.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, cung cấp cho các chuyên gia nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc những thông tin hữu ích về đóng góp của đặc khu kinh tế Trung Quốc đối với “con đường Trung Quốc” nói riêng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc nói chung. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đào Nhật Đào - Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 413.000 đ
  Tác giả: Kathryn E. Stoner; Người dịch: Tuấn Linh, Trâm Anh, Khánh Linh, Minh Ngọc, Thanh Tùng
  Giá tiền: 263.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thọ Quang - PGS.TS. Phạm Quốc Thành - TS. Nguyễn Thị Thanh Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Úy Kiến Văn, Người dịch: Vũ Thị Thìn
  Giá tiền: 146.000 đ
  Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: David Shambaugh, Người dịch: Kiều Thị Thoan Thu
  Giá tiền: 278.000 đ
  Tác giả: Alexandra Gillies
  Giá tiền: 377.000 đ
  Tác giả: Jonathan Haskel và Stian Westlake; Biên dịch: Nguyễn Thanh Sơn; Hiệu đính: Phùng Đức Tường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Juliette Morillot, Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm - Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Andrew Futter
  Giá tiền: Liên hệ