Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu

Hệ thống an sinh xã hội của một số nước EU giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu
Tác giả: PGS. TS. Đinh Công Tuấn
Số trang: 388 trang
Giá tiền: 63.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2013
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách đi sâu phân tích những ưu điểm và khuyết điểm của hệ thống an sinh xã hội tại một số nước EU và tác động của cuộc khủng hoảng đối với các hệ thống đó. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phân tích các chính sách an sinh xã hội được ban hành nhằm đối phó với hậu quả của cuộc khủng hoảng, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Những nước được chọn làm đối tượng nghiên cứu của cuốn sách đều là những nước đại diện cho từng mô hình an sinh xã hội tiêu biểu tại Liên minh châu Âu.

     Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

     -  Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của hệ thống an sinh xã hội EU giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu

     -  Chương 2: Một số mô hình an sinh xã hội điển hình ở EU giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu

     -  Chương 3: Dự báo triển vọng an sinh xã hội ở EU và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ