Hiệp định Pari - 40 năm nhìn lại

Hiệp định Pari - 40 năm nhìn lại
Tác giả: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang: 448 trang
Giá tiền: 94.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2013
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Hiệp định Pari - 40 năm nhìn lại được xuất bản trên cơ sở chọn lọc những tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài nước tại Hội thảo khoa học cùng tên do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

  Các tác giả đã đi sâu phân tích bối cảnh lịch sử, diễn biến của quá trình đàm phán, vai trò và những tác động của cuộc hội đàm hòa bình đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta cũng như đối với dư luận tiến bộ trên thế giới. Xuyên suốt nội dung cuốn sách là sự khẳng định: thắng lợi của Hiệp định Pari là thắng lợi của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, là cuộc đấu trí thể hiện bản lĩnh kiên cường, thông minh, sáng tạo của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Hội nghị Pari và Hiệp định Pari đã để lại nhiều bài học sâu sắc, có ý nghĩa lớn trong tình hình hiện nay. Trước hết đó là bài học về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, bài học về kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bài học về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp đánh và đàm...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ