Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam (Sách tham khảo)

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam (Sách tham khảo)
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
Số trang: 344 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách nghiên cứu các nội dung đàm phán chính của Hiệp định TPP, phân tích những trở ngại trong quá trình đàm phán và mục đích của 12 nền kinh tế thành viên gồm Chilê, Xingapo, Niu Dilân, Ôxtrâylia, Brunây, Mỹ, Pêru, Malaixia, Việt Nam, Mêhicô, Canađa, Nhật Bản khi tham gia đàm phán hiệp định. Đặc biệt, cuốn sách đưa ra đánh giá về tác động của TPP đối với khu vực và thế giới nói chung, đối với Việt Nam và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói riêng; qua đó dự báo tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, đề xuất, kiến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa nguy cơ để nắm bắt cơ hội tiếp tục phát triển hơn nữa.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  - Chương một: Nội dung và tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP);

  - Chương hai: Mục đích và quan điểm của các nước đối với đàm phán TPP;

  - Chương ba: Tác động của TPP và đề xuất chính sách cho Việt Nam.

  Và 2 phần Phụ lục:

  - Phụ lục thứ nhất: Các nước đối tác quan trọng của Việt Nam trong TPP;

  - Phụ lục thứ hai: Các nước đối tác quan trọng của Việt Nam bên ngoài TPP nhưng đang quan tâm và muốn gia nhập TPP.

   

   

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ