Video

Sách mới

Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
Giá tiền: 113.000 đ
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thơ (Chủ biên)
Giá tiền: 139.000 đ
Tác giả: TS. Bùi Xuân Dũng (Chủ biên), TS. Phạm Thị Kiên
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Cương (Chủ biên)
Giá tiền: 130.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 21.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 17.000 đ
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ
Giá tiền: 128.000 đ
Tác giả: Phạm Chí Nhân
Giá tiền: 91.000 đ

Sách và cuộc sống

Bên cạnh các thư viện hay dự án cộng đồng đọc sách tại chỗ, hiện tại, việc...
Đứng trước sự bùng nổ kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc cùng với ảnh hưởng...
Tư duy hệ thống trong một thế giới phức hợp, với rất nhiều mối quan hệ qua lại...
Cuốn sách Ngoại giao cường quốc tầm trung: Lý thuyết, thực tiễn quốc tế và hàm...
Sách được trình bày ngắn gọn, súc tích, khoa học, dễ hiểu nhằm trang bị cho sinh...
Số lượt đăng ký và doanh thu từ sách điện tử, sách nói tăng, đánh dấu một năm...
Nhằm giới thiệu tóm tắt những công trình khoa học kinh tế được nhận Giải thưởng...
Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bộ Thông tin và Truyền...