Kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị - Kênh 2 của ASEAN

Kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị - Kênh 2 của ASEAN
Tác giả: TS. Luận Thùy Dương
Số trang: 364 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Mùa Thu năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập. Do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt khi ra đời, đồng thời do đặc điểm, bản chất của Hiệp hội, ASEAN có nhu cầu thiết lập kênh đối thoại không chính thức – Kênh 2 – giữa các nước ASEAN với nhau và giữa các nước ASEAN với các nước bên ngoài khu vực để khẳng định vị thế của mình. Kênh 2 của ASEAN gồm các học giả và chuyên gia phân tích chính sách, là kênh thực hiện ngoại giao không chính thức thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo và tiến hành các nghiên cứu.

   Cuốn sách Kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính – Kênh 2 của ASEAN của TS. Luận Thùy Dương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Bộ Ngoại giao giúp bạn đọc tìm hiểu sâu hơn về kênh ngoại giao này của ASEAN. Trong cuốn sách, tác giả đã sưu tầm, tập hợp và khai thác các tư liệu, trình bày một cách cơ bản và có hệ thống quá trình hình thành và phát triển của Kênh 2 ASEAN, mối quan hệ của Kênh 2 với các kênh khác trong quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Nam Á; phân tích cơ sở khoa học và lý luận về sự ra đời của Kênh 2, vị trí và vai trò của kênh này trong tổ chức ASEAN; đưa ra những nhận xét và đánh giá có tính độc lập về triển vọng phát triển của Kênh 2 ASEAN; đồng thời phân tích một số vấn đề khó khăn và thuận lợi, cũng như đề xuất một vài khuyến nghị về sự tham gia của Việt Nam trong Kênh 2 nói riêng và trong ASEAN nói chung.

  Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương:

  - Chương 1:  Nghiên cứu về Kênh 2 của ASEAN

  - Chương 2: Cơ sở lý luận và nhu cầu thực tiễn của ASEAN về việc thiết lập Kênh 2

  - Chương 3: Qúa trình hình thành và phát triển Kênh 2 của ASEAN

  - Chương 4: Đặc điểm, vai trò và một số vấn đề đặt ra đối với Kênh 2 của ASEAN

  - Chương 5: Sự tham gia của Việt Nam trong Kênh 2 của ASEAN

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ thực thi công tác ngoại giao, giảng viên, sinh viên, quảng đại quần chúng trong việc hỗ trợ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và tăng cường nhận thức và hiểu biết chung về ASEAN.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ