Kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị - Kênh 2 của ASEAN

Kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị - Kênh 2 của ASEAN
Tác giả: TS. Luận Thùy Dương
Số trang: 364 trang
Giá tiền: 55.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Mùa Thu năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập. Do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt khi ra đời, đồng thời do đặc điểm, bản chất của Hiệp hội, ASEAN có nhu cầu thiết lập kênh đối thoại không chính thức – Kênh 2 – giữa các nước ASEAN với nhau và giữa các nước ASEAN với các nước bên ngoài khu vực để khẳng định vị thế của mình. Kênh 2 của ASEAN gồm các học giả và chuyên gia phân tích chính sách, là kênh thực hiện ngoại giao không chính thức thông qua các hoạt động hội nghị, hội thảo và tiến hành các nghiên cứu.

   Cuốn sách Kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính – Kênh 2 của ASEAN của TS. Luận Thùy Dương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Bộ Ngoại giao giúp bạn đọc tìm hiểu sâu hơn về kênh ngoại giao này của ASEAN. Trong cuốn sách, tác giả đã sưu tầm, tập hợp và khai thác các tư liệu, trình bày một cách cơ bản và có hệ thống quá trình hình thành và phát triển của Kênh 2 ASEAN, mối quan hệ của Kênh 2 với các kênh khác trong quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Nam Á; phân tích cơ sở khoa học và lý luận về sự ra đời của Kênh 2, vị trí và vai trò của kênh này trong tổ chức ASEAN; đưa ra những nhận xét và đánh giá có tính độc lập về triển vọng phát triển của Kênh 2 ASEAN; đồng thời phân tích một số vấn đề khó khăn và thuận lợi, cũng như đề xuất một vài khuyến nghị về sự tham gia của Việt Nam trong Kênh 2 nói riêng và trong ASEAN nói chung.

  Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương:

  - Chương 1:  Nghiên cứu về Kênh 2 của ASEAN

  - Chương 2: Cơ sở lý luận và nhu cầu thực tiễn của ASEAN về việc thiết lập Kênh 2

  - Chương 3: Qúa trình hình thành và phát triển Kênh 2 của ASEAN

  - Chương 4: Đặc điểm, vai trò và một số vấn đề đặt ra đối với Kênh 2 của ASEAN

  - Chương 5: Sự tham gia của Việt Nam trong Kênh 2 của ASEAN

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ thực thi công tác ngoại giao, giảng viên, sinh viên, quảng đại quần chúng trong việc hỗ trợ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách và tăng cường nhận thức và hiểu biết chung về ASEAN.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
  Giá tiền: 253.000 đ
  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Tường Duy Kiên - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ