Khủng hoảng kinh tế thế giới – Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm

Khủng hoảng kinh tế thế giới – Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm
Tác giả: GS, TS. Phạm Quốc Trung – TS. Phạm Thị Túy (Đồng chủ biên)
Số trang: 192 trang
Giá tiền: 33.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm góp phần làm sáng tỏ những quan điểm lý luận về khủng hoảng kinh tế, phân tích và nhận định cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay trên cả góc độ lý luận và thực tiễn để có được cái nhìn vừa cụ thể, vừa tổng quát,từ đó rút ra được các kinh nghiệm trong thực tiễn ứng phó với khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Khủng hoảng kinh tế thế giới – Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm do PGS.TS. Phạm Quốc Trung và TS. Phạm Thị Túy (Đồng chủ biên).

  Nội dung cuốn sách được kết cấu thành hai phần:
  Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận. Nội dung phần này tập trung làm rõ những quan điểm khác nhau về khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng kinh tế thế giới. Phân tích hai mặt tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới tới các nền kinh tế.
  Phần thứ hai: Khảo cứu và nhận định. Ở phần này, các tác giả đi vào nghiên cứu khái quát một số cuộc khủng hoảng kinh tế điển hình trong lịch sử, trong đó tập trung vào cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008. Từ việc nghiên cứu trên, tác giả rút ra một số kinh nghiệm qua thực tiễn ứng phó với khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay; viễn cảnh phục hồi ở các nước đang phát triển và cả hàm ý đối với Việt Nam.
  Với nhiều cách tiếp cận mới mẻ ở nhiều góc độ khác nhau, cuốn sách đem đến cho bạn đọc một cái nhìn khái quát, toàn diện và tỉ mỉ về khủng hoảng kinh tế thế giới với những hình thức biểu hiện và đặc trưng cơ bản, nguyên nhân cũng như các loại hình khủng hoảng; khảo cứu đưa ra những nhận định đánh giá khoa học về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Cuốn sách là tài liệu khảo cứu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm đến vấn đề trên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đào Nhật Đào - Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 413.000 đ
  Tác giả: Kathryn E. Stoner; Người dịch: Tuấn Linh, Trâm Anh, Khánh Linh, Minh Ngọc, Thanh Tùng
  Giá tiền: 263.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Thọ Quang - PGS.TS. Phạm Quốc Thành - TS. Nguyễn Thị Thanh Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Úy Kiến Văn, Người dịch: Vũ Thị Thìn
  Giá tiền: 146.000 đ
  Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: David Shambaugh, Người dịch: Kiều Thị Thoan Thu
  Giá tiền: 278.000 đ
  Tác giả: Alexandra Gillies
  Giá tiền: 377.000 đ
  Tác giả: Jonathan Haskel và Stian Westlake; Biên dịch: Nguyễn Thanh Sơn; Hiệu đính: Phùng Đức Tường
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Juliette Morillot, Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vũ Đức Liêm - Ninh Xuân Thao (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Andrew Futter
  Giá tiền: Liên hệ