Lịch sử cuộc vận động vì các quyền dân sinh, dân chủ ở Việt Nam (1936 - 1939)

Lịch sử cuộc vận động vì các quyền dân sinh, dân chủ ở Việt Nam (1936 - 1939)
Tác giả: Phạm Hồng Tung
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 30.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là công trình chuyên khảo nghiên cứu công phu và toàn diện về tất cả các cuộc vận động vì các quyền dân sinh, dân chủ trong thời kỳ 1936-1939 - một thời kỳ rất đặc biệt trong lịch sử cận đại Việt Nam, đặc biệt là khảo cứu về các cuộc vận động ở nông thôn. Thông qua đó, nghiên cứu quá trình hình thành, nội dung chiến lược và sách lược lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động này, trong đó có vấn đề chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.

  Bên cạnh đó, cuốn sách cũng góp phần đánh giá lại vai trò, ý nghĩa thực sự của những yếu tốt bên ngoài đối với sự phát triển của phong trào tranh đấu của quần chúng nhân dân Việt Nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhận thức về vấn đề dân tộc, về đường lối chính trị của Đảng, về phương thức tổ chức các cuộc vận động. Những bài học này rất có ý nghĩa cho Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách có nhiều đóng góp mới về tư liệu nghiên cứu, gồm 204 trang, giá 30.000đ.

  PHẠM THỊ THINH

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ