Lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, tập 1 (1963 – 2020)

Lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, tập 1 (1963 – 2020)
Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Số trang: 363 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên được thành lập ngày 06/2/1963. 60 năm kể từ ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã có những bước trưởng thành nhanh chóng cả về tổ chức và năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy giao, góp phần cùng với các đảng bộ trong tỉnh xây dựng Đảng bộ tỉnh Điện Biên ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

  Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, tập 1 (1963 – 2020), tái hiện quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành với bao biến động thăng trầm qua các thời kỳ lịch sử; cùng với sự phát triển của cách mạng và biến động về tổ chức, thay đổi về tên gọi, song Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã có những bước trưởng thành nhanh chóng cả về tổ chức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng đổi mới, sáng tạo; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy giao.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Vũ Tuyến, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chi hội in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Hiệp hội in Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ