Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1930-2020)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1930-2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Số trang: 766 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 5/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tái hiện truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk từ khi thành lập đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời, nêu lên quá trình khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tiến lên chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu sắc và triệt để do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đây là nguồn tài liệu quý, không chỉ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk mà còn tác động tích cực tới nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ