Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (1930-2007) – Tài liệu tuyên truyền

Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (1930-2007) – Tài liệu tuyên truyền
Tác giả: Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Số trang: 192 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập tự do và tiến bộ xã hội.

  Nhằm không ngừng chăm lo bảo vệ, vun đắp và phát huy vai trò của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong hiện tại và tương lai vì sự trường tồn và sự phát triển phồn vinh của hai dân tộc, hai Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã hợp tác thực hiện Công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (1930-2007) gồm các mục sản phẩm đã được hoàn thành là: Văn kiện, Biên niên sự kiện, Hồi ký Sách ảnh cùng với bộ phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào”.

  Thực hiện chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào về việc tuyên truyền rộng rãi các kết quả của Công trình, thiết thực chào mừng năm “Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào tiến hành biên soạn cuốn sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (1930-2007) – Tài liệu tuyên truyền”. Cuốn sách được biên soạn dựa trên các tác phẩm của Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (1930-2007) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2011 và 2012.

  Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

  Chương I: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, hai dân tộc Việt Nam và Lào đấu tranh giành độc lập tự do (1930-1945)

  Chương II: Liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945-1975)

  Chương III: Hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam (1976-2007)

  Chương IV: Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam – bản chất, thành quả, bài học và triển vọng

  Cuốn sách tập trung trình bày những nét chính trong chặng đường lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam từ năm 1930 đến 2007; nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng mỗi nước trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

  Nội dung cuốn sách phản ánh đậm nét vai trò của các lãnh tụ của hai Đảng, hai Nhà nước; những sự hy sinh cao cả của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước trong việc xây đắp mối quan hệ đặc biệt dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau một cách trong sáng về mọi mặt, từ cấp trung ương đến các địa phương, thể hiện rõ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam thủy chung, son sắt, là tài sản vô giá, là nguồn sức mạnh, nhân tố bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

  Đây là tài liệu tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tình cảm của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ, để bạn bè thế giới hiểu rõ bản chất tốt đẹp, trong sáng của mối quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam; đồng thời khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt của hai dân tộc. 

  Đinh Trọng Minh

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ