Logích pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước (Sách tham khảo)

Logích pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước (Sách tham khảo)
Tác giả: Vương Tĩnh
Số trang: 375 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Lĩnh hội tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XVIII, đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XIX, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định: kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước là nhiệm vụ chiến lược quan trọng của toàn Đảng. Mục tiêu tổng thể của nhiệm vụ này là: đến năm 2035 cơ bản thực hiện được việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước; đến khi nước Trung Quốc mới tròn 100 năm thành lập năm (2049), thực hiện toàn diện việc hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản lý đất nước, mở ra con đường xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

  Cuốn sách Logích pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước của tác giả Vương Tĩnh do Nhà xuất bản Trường Đảng Trung ương Trung Quốc ấn hành năm 2021 là một công trình lý luận sâu sắc nội dung bám sát tinh thần của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về tư tưởng pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tổ chức biên dịch, biên tập, xuất bản với mong muốn mang đến cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia nghiên cứu, xây dựng luật pháp cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này thêm một tài liệu nghiên cứu hữu ích, có giá trị tham khảo cao.

  Cuốn sách lấy lý luận về pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc làm trọng tâm, đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, trình bày một cách logích vấn đề thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật, chỉ ra con đường cụ thể để tăng cường tư duy pháp trị, thực hiện pháp trị trong thực tiễn quản lý đất nước, hình thành sự bảo đảm pháp lý mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Tường Duy Kiên - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lưu Đông (Chủ biên)
  Giá tiền: 506.000 đ
  Tác giả: Đào Nhật Đào - Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 413.000 đ