Luật Hòa giải ở cơ sở (hiện hành)

Luật Hòa giải ở cơ sở (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 31 trang
Giá tiền: 26.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2013, thay thế Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào công tác hòa giải; bảo đảm tính linh hoạt, mềm dẻo, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân ở cơ sở, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và nhân dân. Nội dung cuốn sách Luật Hòa giải ở cơ sở (hiện hành) gồm toàn văn Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 quy định về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 16.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ