Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình - Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc

Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình - Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc
Tác giả: TS. Lee Seon Hee
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 118.000 đ
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quan hệ hôn nhân và gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội, xây dựng một nhà nước văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, pháp luật và đạo đức, phong tục, tập quán có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình.

  Cuốn sách Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình - Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc của Tiến sĩ luật Lee Seon Hee đề cập những vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và Hàn Quốc. Qua đó, đề xuất kết hợp nâng cao hiệu quả sử dụng pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình hiện nay tại Việt Nam và Hàn Quốc.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc xây dựng pháp luật, hoàn thiện đạo đức, kết hợp hài hòa hai công cụ này trong điều chỉnh các quan hệ hôn nhân, gia đình ở Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời giúp cho những người Việt Nam và Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc ở hai nước có thêm thông tin để hiểu biết về đất nước, con người của nhau sâu sắc thêm, để có thể ứng xử hòa nhập, phù hợp hơn, để mối quan hệ chiến lược giữa hai quốc gia, mối quan hệ thân tình giữa người dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng bền chặt, tốt đẹp và phát triển vì lợi ích của hai quốc gia.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ralph Pezzullo
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Học viện Hành chính quốc gia, Trung Quốc)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Stephen Smith và Jean de La Guérivière (Người dịch: Nguyễn Thị Tươi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Trường
  Giá tiền: 251.000 đ
  Tác giả: ThS. Lê Công Tiến - TS. Trần Huyền Trang (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
  Giá tiền: 253.000 đ
  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ