Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc (Sách tham khảo nội bộ)

Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc (Sách tham khảo nội bộ)
Tác giả: TS. Hà Anh Tuấn (Chủ biên)
Số trang: 404 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 11 chương, mỗi chương đi sâu phân tích một vấn đề của Trung Quốc, cụ thể như: tư duy biển của Trung Quốc từ lịch sử đến hiện tại, các tư tưởng và mục tiêu của chiến lược cường quốc biển, các cơ quan chấp pháp biển, các hoạt động khai thác cá, dầu khí và du lịch biển của Trung Quốc…, qua đó giúp độc giả thấy được rõ khát vọng vươn lên thành cường quốc biển nhằm thay đổi trật tự địa - chính trị ở khu vực của Trung Quốc. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
  Giá tiền: 253.000 đ
  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Tường Duy Kiên - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ