Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc (Sách tham khảo nội bộ)

Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc (Sách tham khảo nội bộ)
Tác giả: TS. Hà Anh Tuấn (Chủ biên)
Số trang: 404 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 11 chương, mỗi chương đi sâu phân tích một vấn đề của Trung Quốc, cụ thể như: tư duy biển của Trung Quốc từ lịch sử đến hiện tại, các tư tưởng và mục tiêu của chiến lược cường quốc biển, các cơ quan chấp pháp biển, các hoạt động khai thác cá, dầu khí và du lịch biển của Trung Quốc…, qua đó giúp độc giả thấy được rõ khát vọng vươn lên thành cường quốc biển nhằm thay đổi trật tự địa - chính trị ở khu vực của Trung Quốc. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ