Một vành đai, một con đường: Hành trình dài của Trung Quốc đến năm 2049 (Sách tham khảo)

Một vành đai, một con đường: Hành trình dài của Trung Quốc đến năm 2049 (Sách tham khảo)
Tác giả: Michael H. Glantz, Robert J. Ross và Gavin G. Daugherty (Đồng tác giả)
Số trang: 288 trang
Giá tiền: 198.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách biên soạn và xuất bản lần đầu vào năm 2019, được cập nhật những nội dung liên quan đến đại dịch Covid-19 trong ấn bản tiếng Việt, sẽ cung cấp thêm cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý các cấp và bạn đọc một tài liệu cập nhật, có cái nhìn tổng quát về sự phát triển và những tác động của Sáng kiến Vành đai và Con đường trên các mặt kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế, xã hội, khoa học công nghệ... đã diễn ra trong thực tế trên phạm vi toàn cầu từ năm 2013 đến nay.

  Với nguồn tư liệu phong phú, các tác giả đã phân tích cả những mặt tích cực cũng như những vấn đề có thể nảy sinh khi các quốc gia ở mọi châu lục đã, đang và sẽ làm, từ đó có thể rút ra những nhận định khách quan hơn về tác động của Sáng kiến đến mỗi quốc gia. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Tường Duy Kiên - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lưu Đông (Chủ biên)
  Giá tiền: 506.000 đ