Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •       Xuất phát từ quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng về giám sát và công tác giám sát, các tác giả đã tiến hành khảo sát, đánh giá công tác giám sát của các tổ chức nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác giám sát của nhân dân; của các cấp ủy, tổ chức Đảng; của Ủy ban kiểm tra các cấp và đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp trong thời gian tới.

        Để nâng cao chất lượng giám sát của Ủy ban kiểm tra các cấp, các tác giả đã đề xuất 10 giải pháp chủ yếu có tính chất định hướng cho công tác giám sát, kiểm tra của Đảng. Đồng thời cuốn sách cũng nêu ra một số kiến nghị về mặt cơ chế, chính sách trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ và xắp xếp, kiện toàn bộ máy Ủy ban kiểm tra các cấp.

        Nhiệm vụ giám sát không chỉ là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên trách là Ủy ban kiểm tra các cấp mà nó là nhiệm vụ của toàn xã hội và mọi người dân. Vì vậy, cuốn sách không chỉ là cẩm nang cho những người làm công tác kiểm tra, giám sát mà nó còn là tài liệu tham khảo cho người dân trong việc tăng cường thực thi quyền và nghĩa vụ giám sát của công dân.

        Sách gồm 184 trang, giá bán 28.000đ

  HỒNG QUÝ


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ