Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay (xuất bản lần thứ 2)

Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay (xuất bản lần thứ 2)
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Chủ biên)
Số trang: 304 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bối cảnh quốc tế và khu vực trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra cho chúng ta nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển của từng quốc gia. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển là xu thế lớn trên thế giới; xu hướng trật tự thế giới "đa cực" ngày càng được khẳng định cả về kinh tế và chính trị; nhưng xung đột cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp biên giới, lãnh thổ và tài nguyên... đang là những vấn đề phức tạp.

  Trong tình hình đó, chúng ta cần vừa tiếp tục khẳng định các định hướng lớn của đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới, vừa phát triển lên tầm cao mới tư duy đối ngoại theo hướng "chủ động và tích cực hội nhập quốc tế" và "triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại", để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

  Nhằm giúp bạn đọc có sự hiểu biết sâu sắc, có cái nhìn đa chiều hơn về xu thế của thời đại và những vấn đề chính trị quốc tế nổi bật hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần thứ hai cuốn sách Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay của các tác giả PGS. TS. Nguyễn Hoàng Giáp, PGS. TS. Nguyễn Thị Quế, PGS. TS. Thái Văn Long và PGS. TS. Phan Văn Rân.

  Cuốn sách đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế hiện nay như: xu thế toàn cầu hoá, mối quan hệ giữa các nước lớn, chống chủ nghĩa khủng bố, trật tự thế giới mới,... Cuốn sách cho thấy một bức tranh đa dạng về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói chung. Đồng thời, trong cuốn sách các tác giả cũng đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm đổi mới và tăng cường chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế.

  Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và tất cả những ai quan tâm tới chính trị quốc tế hiện nay.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
  Giá tiền: 253.000 đ
  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Tường Duy Kiên - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ