Đồng chí Lê Đức Thọ chấp hành quyết định của tổ chức

Ngày đăng: 07/11/2011 - 10:11

Lưu Văn Mẫn*

Một hôm, vào khoảng giữa năm 1985, đồng chí Bí thư chi bộ nơi đồng chí Lê Đức Thọ sinh hoạt Đảng (chúng tôi thường gọi là Chi bộ đồng chí Sáu Thọ), mời tôi, khi đó là Phó Văn phòng Trung ương, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, sang dự cuộc họp chi bộ kiểm điểm một đồng chí đảng viên phạm khuyết điểm.

bLDT10

Lúc tôi sang đến nơi đã thấy đồng chí Lê Đức Thọ đang nói chuyện vui vẻ với anh chị em trong chi bộ. Sau khi đồng chí đảng viên trình bày xong bản tự kiểm điểm, một số đồng chí trong chi bộ phát biểu ý kiến. Đến lượt mình, đồng chí Sáu Thọ đã phân tích rõ ưu, khuyết điểm của đồng chí đảng viên này, sau cùng, đồng chí đề nghị: "Cho đồng chí đảng viên đó trở về cơ quan cũ, thôi không giúp công tác của đồng chí nữa; thế cũng là kỷ luật rồi, không nên có hình thức gì khác". Chi bộ thảo luận thêm một lúc rồi kết luận nhất trí với ý kiến của đồng chí Sáu Thọ.

Cuối tuần, trong cuộc họp thường kỳ của Thường vụ Đảng uỷ cơ quan, trong đó có đồng chí Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra của Đảng uỷ, tôi báo cáo lại sự việc và ý kiến của chi bộ, trong đó có ý kiến của đồng chí Lê Đức Thọ đề nghị không có hình thức kỷ luật gì đối với đồng chí đảng viên phạm sai lầm nói trên.

Thường vụ Đảng uỷ thảo luận thấy: mấy năm qua, trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Trung ương ít có các vụ kỷ luật Đảng, nhưng một, hai vụ phạm khuyết điểm còn nhẹ hơn vụ này mà cũng có hình thức kỷ luật; trường hợp này, nếu không thi hành kỷ luật cảnh cáo thì khó giáo dục đảng viên trong Đảng bộ. Thường vụ Đảng uỷ giao cho tôi sang báo cáo lại với đồng chí Sáu Thọ và chi bộ. Khi đó, tôi cũng khá băn khoăn thấy ý kiến của Thường vụ Đảng uỷ cơ quan khác với ý kiến của đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị thì trình bày sao đây.

Tôi trao đổi với đồng chí Bí thư chi bộ và đề nghị thu xếp để tôi sang báo cáo lại với đồng chí Sáu Thọ. Đồng chí Sáu Thọ cho tôi gặp ngay buổi chiều hôm đó sau khi đồng chí đi họp về.

Thấy tôi đến, đồng chí vui vẻ hỏi: "Có việc gì đấy?". Tôi cũng vững tâm và trình bày hết ý kiến của Thường vụ Đảng uỷ. Đồng chí Sáu Thọ hỏi kỹ thêm một số vụ kỷ luật trước đây trong Đảng bộ. Sau đó, đồng chí cười hiền hậu và nói: "Thôi, Thường vụ Đảng uỷ đã quyết định như thế thì tôi chấp hành. Anh về báo cáo lại với Thường vụ Đảng uỷ".

Tôi ra về, lòng thật sự nhẹ nhõm và phấn khởi với ý nghĩ: "Đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng mà sinh hoạt chi bộ đều và quan tâm lắng nghe ý kiến của Đảng bộ cơ sở như thế thì thuận lợi cho việc giáo dục đảng viên biết bao".* Nguyên Phó Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan.

Trích trong cuốn Lê Đức Thọ - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng;

Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011

Bình luận