Nghệ thuật truyền thống Đông Nam Á

Nghệ thuật truyền thống Đông Nam Á
Tác giả: Nguyễn Phan Thọ
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tác giả: Ngualtyễn Phan Thọ

  Cuốn sách là một công trình khoa học về văn hóa, giúp người đọc tìm hiểu sâu sắc về cội nguồn nghệ thuật truyền thống của các nước trong khu vực Đông Nam Á – một trong những khu vực có nền văn hóa cổ xưa nhất thế giới; qua đó góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập và phát triển, củng cố sự đoàn kết bền vững, sự giao lưu mật thiết giữa các dân tộc trong khu vực. 

  Cuốn sách đi sâu phân tích, làm rõ những nét độc đáo của nghệ thuật truyền thống, nêu lên những giá trị đặc sắc riêng và chỉ ra những nét tương đồng; đồng thời, phân tích những khác biệt về văn hóa – nghệ thuật các nước trong khu vực với văn hóa phương Tây. Từng vấn đề trong cuốn sách được tiếp cận một cách có hệ thống, lấy nghệ thuật sân khấu làm trung tâm, đã dựng lại một cách khái quát bức tranh nghệ thuật truyền thống của các nước Đông Nam Á trong quá trình hình thành và phát triền, nêu lên những nội dung bức xúc đang đặt ra cho chúng ta phải giải quyết trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

  Cuốn sách đáp ứng được yêu cầu của độc giả trong việc nghiên cứu văn hóa và nghệ thuật khu vực Đông Nam Á, là một đóng góp quan trọng cho sự nghiệp nghiên cứu văn hóa – nghệ thuật nước nhà, góp phần tăng thêm mối giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong khu vực.

  Cuốn sách gồm 360 trang, giá 39.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Valérie Niquet
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ