Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội

Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội
Tác giả: Lan Huong
Số trang: 424 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: Tháng 2013
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô tan rã từ đầu thập niên 1990 nhưng những tư tưởng xã hội chủ nghĩa không phải đã bị phá sản hoàn toàn. Liệu chủ nghĩa xã hội có lại trở thành hiện thực ở nước Nga hay không? Đó là điều mà các học giả ở Nga đã và đang tranh luận nhằm thúc đẩy việc hiện thực hóa nó đồng thời cũng hình thành một cơ sở lý luận mácxít để khắc phục tình trạng “đa nguyên cộng sản” ở nước Nga hiện nay. Cuốn sách Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội giới thiệu 28 công trình nghiên cứu lý luận tương đối tiêu biểu trên nhiều bình diện về chủ nghĩa xã hội của các nhà khoa học Nga. Những vấn đề của chủ nghĩa xã hội mới được đưa ra tranh luận trong cuốn sách xoay quanh các chủ đề: nguyên nhân sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô trước đây; về chủ nghĩa tư bản hiện đại; về chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trường, v.v..

  B.B

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ