Những vấn đề kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản đương đại

Những vấn đề kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản đương đại
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thanh (Chủ biên)
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung của cuốn sách được chia thành 3 chương, trong đó Chương 1 khái quát về hoàn cảnh lịch sử và những luận điểm cơ bản của V. I. Lênin về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền; Chương 2 tập trung phân tích địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền trong điều kiện của thế giới hiện tại và Chương 3 nêu lên những nguyên nhân phát triển và những giới hạn không thể vượt qua của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở những kết luận của V. I. Lênin mà còn bổ sung những vấn đề mới chưa có ở thời kỳ nghiên cứu của ông.

  Cuốn sách góp phần bổ sung, cập nhật và bảo vệ tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và lý luận của V. I. Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nói riêng trong bối cảnh hiện nay.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ