Những vấn đề kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản đương đại

Những vấn đề kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản đương đại
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thanh (Chủ biên)
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung của cuốn sách được chia thành 3 chương, trong đó Chương 1 khái quát về hoàn cảnh lịch sử và những luận điểm cơ bản của V. I. Lênin về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền; Chương 2 tập trung phân tích địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền trong điều kiện của thế giới hiện tại và Chương 3 nêu lên những nguyên nhân phát triển và những giới hạn không thể vượt qua của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở những kết luận của V. I. Lênin mà còn bổ sung những vấn đề mới chưa có ở thời kỳ nghiên cứu của ông.

  Cuốn sách góp phần bổ sung, cập nhật và bảo vệ tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và lý luận của V. I. Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nói riêng trong bối cảnh hiện nay.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
  Giá tiền: 253.000 đ
  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Tường Duy Kiên - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ