Phong trào cánh tả ở Liên bang Nga và mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam

Phong trào cánh tả ở Liên bang Nga và mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hoài Phương
Số trang: 276 trang
Giá tiền: 47.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách giúp bạn đọc có những hiểu biết đầy đủ và sâu sắc hơn về sự ra đời, vị trí, vai trò và những đóng góp của các đảng cộng sản, cánh tả ở Liên bang Nga trong đời sống chính trị ở quốc gia này, đồng thời bước đầu tìm hiểu về mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản, cánh tả ở Liên bang Nga.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  - Chương I: Lịch sử phong trào cánh tả ở Liên bang Nga

  - Chương II: Thực trạng xu hướng phát triển của phong trào cánh tả ở Liên bang Nga từ sau năm 1991

  - Chương III: Quan hệ giữa các lực lượng cánh tả ở Liên bang Nga với Đảng Cộng sản Việt Nam: hiện trạng và khả năng phát triển.

  Cuốn sách góp phần cung cấp, làm rõ thêm luận cứ xác đáng, củng cố niềm tin vào những lý tưởng, thành tựu tốt đẹp mà chủ nghĩa xã hội hiện thực đem lại cho nhân dân Nga cũng như nhân loại tiến bộ trên thế giới; đóng góp vào việc hoạch định chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng trong phong trào cộng sản, cánh tả trên thế giới nói chung và phong trào cánh tả ở Nga nói riêng. Đồng thời, đây còn là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, về quan hệ quốc tế cũng như đóng góp vào công tác giáo dục lý luận, chính trị hiện nay thông qua việc cung cấp những tư liệu về tiến trình cách mạng ở Nga từ sau năm 1991.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ