Quan hệ Mỹ - Trung hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực

Quan hệ Mỹ - Trung hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực
Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Chủ biên)
Số trang: 304 trang
Giá tiền: 51.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nghiên cứu quan hệ Trung – Mỹ là một trong những việc làm quan trọng nhất trong tổng thể nghiên cứu quan hệ quốc tế và kiến nghị chính sách đối ngoại của Việt Nam trong suốt thời gian qua.

  Trong nhiều năm nay, nghiên cứu về quan hệ Việt - Trung luôn là một chủ đề được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm. Để cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Học viện Ngoại giao xuất bản cuốn "Quan hệ Mỹ - Trung hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực". Với nỗ lực nghiên cứu quan hệ Việt – Trung có tính tổng thể và dài hạn hơn, nhóm tác giả đã cố gắng tổng hợp nhiều nguồn thông tin và tư liệu, đồng thời phân tích vấn đề dưới góc độ mới.

  Cuốn sách tập trung đánh giá, phân tích về quan hệ Mỹ - Trung trong hơn 30 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1979) và triển vọng của mối quan hệ này đến năm 2020 theo giác độ của khoa học chính trị - xem xét quan hệ nước lớn dưới góc độ cân bằng lực lượng; từ đó góp phần phục vụ cho việc hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Đồng thời, tìm ra những nội dung then chốt trong mối quan hệ này. Đây là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng. Về lý luận, công trình này sẽ giúp bổ sung và làm rõ thêm cơ sở lý luận quan hệ quốc tế, giúp ích cho việc tìm hiểu quan hệ giữa các nước lớn cũng như giữa các nước trên thế giới, làm phong phú thêm nghệ thuật hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam với các đối tác chủ chốt trong tình hình mới. Mặt khác, cũng giúp các nhà nghiên cứu trẻ định hướng tốt hơn trong tiến trình nghiên cứu dài hạn của mình và góp phần tích cực hỗ trợ cho công tác giảng dạy quan hệ quốc tế và quan hệ với Mỹ, với Trung Quốc. Về thực tiễn, cuốn sách sẽ góp phần bổ sung vào việc đánh giá các nước, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Hơn nữa, việc nghiên cứu sâu và toàn diện quan hệ Mỹ - Trung trong quá trình lịch sử hơn 30 năm có ý nghĩa thực tiễn trong tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra sôi động, quan hệ quốc tế giữa các quốc gia ngày càng diễn biến phúc tạp. Đặc biệt, đối với Việt Nam, khi triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, việc tìm hiểu rõ mối quan hệ Việt Trung trong bối cảnh mới sẽ góp phần tạo dựng cơ sở cho việc hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại đang ngày càng đặt ra cấp thiết.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ