Tác giả: GS. Lê Thi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Huy Cường
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Đình Lân
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy - PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Khánh Phương - Nguyễn Tú Phương - Nguyễn Thanh Lâm
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Dương Kim Anh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Chủ biên); TS. Nguyễn Đình Đáp; TS. Nguyễn Thị Liễu; ThS. Nguyễn Hoàng Thủy
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lê Thị Hà - ThS. Trần Thị Kim Dung (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Thị Nhung - PGS.TS. Trương Tuyết Mai (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS. Hà Thị Bích Thủy - ThS. Hà Văn Luyến (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »